Thomas Rentmeister

menu

ohne Titel, 1985 Metallregal, Gras, Safttüten
295 x 150 x 30 cm

Foto: Thomas Rentmeister

Download (2087 x 3000 px)